The Holy of Holies The Holy Tzaddik and the Malovan Rabbi Yehuda Pinto Zia'a, known as Rabbi HaDan

את החלל הגדול שהותיר אחריו רבי חיים הגדול זיע"א, מילא תוך זמן קצר בנו הצדיק רבי יהודה פינטו - המכונה רבי הדאן זיע"א, שהתפרסם בזכות זריזותו בקיום המצוות. ונתקיים בו מאמר התנא: "הוי עז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים".
רבי הדאן זיע"א, התפרסם במיוחד גם בזכות גדלותו בתורה ובחכמת הקבלה, כאשר היה שוקד ומתמיד על ספרי הקודש יום ולילה מלבד היותו צדיק וחסיד גדול ובעל ישועות ומופתים. רבים רבים באו אליו כדי לקבל את ברכתו.
חכמתו ופיקחותו בכל שטחי החיים, הביאו אליו את בכירי הנהגת העיר והמדינה, נציגים זרים דיפלומטים ושגרירי מדינות נשרכו ונעמדו בתור אחר דלת חדרו, כדי לקבל עצה ותושייה בענינים שונים העומדים על הפרק.
התכתבויות רבות שהופנו אליו ממדינות זרות, עברו דרך הקונסוליות הרבות שהיו במוגאדור, וברוחב לבו וחכמתו השכיל רבי הדאן זיע"א לייעץ עצה טובה ומועילה לכל פונה ונצרך, הן ברוחניות והן בגשמיות, לצד תפילה על כל נפש מבני ישראל בדבר ישועה ורחמים.
מצבת רבי יהודה פינטו

מצבת רבי יהודה פינטו

כל רכושו לצדקה

רבי הדאן זיע"א, ירש מאביו גם את תכונות החסד והעזרה שנטבעו בדמו, ברמ"ח איבריו ובשס"ה גידיו. מסופר עליו שאת כל רכושו היה מחלק לצדקה לעניים נצרכים.
רבי הדאן זיע"א הקפיד מאד שלא לעלות על מיטתו לישון את שנת הלילה, כשהפרוטה מצויה בכיסו: הוא מיהר לתת אותה לעני.
לבני העניים שהגיעו לגיל המצוות, היה רבי הדאן זיע"א רוכש טליתות, תפילין, בגדים ומצרכי מזון, כדי שאלו יוכלו לחגוג את שמחת הבר מצוה בשמחה שלימה, ללא מחסור ודאגות מיותרות.
בחלוף מספר שנים, לאחר שהנערים גדלו והגיעה שעתם לעמוד תחת החופה ולהקים בית בישראל, היה זה רבי הדאן זיע"א שדאג לקיים את המצוה החשובה של "הכנסת כלה".

ביקור השר מונטיפיורי

שטיחים יוקרתיים נפרסו מנמל העיר מוגאדור ועד לבית הצדיק רבי הדאן זיע"א, בתוככי ה"מללאח" - הגיטו היהודי. שטיחי היוקרה נפרסו לכבודו של השר משה מונטיפיורי ז"ל, שהגיע מאנגליה בשנת תרכ"ג לביקור מיוחד במוגאדור, בכדי להשתדל אצל מושל העיר להעניק יחס אוהד ליהודי מוגאדור ולמנוע פרעות שהיו צפויות מצד תושבי המקום, בעקבות עלילת רצח בעיר סאפי שבמוגאדור.
השר שהה בביתו של הצדיק רבי הדאן זיע"א במשך כמה ימים, התברך מפיו וקיבל ממנו עצה ותושיה. לאור העובדה שאקלים העיר הנוח מצא חן בעיניו, הוא נשאר בעיר לפרק זמן ארוך יותר מהמתוכנן.
באותם הימים שהשר מונטיפיורי שהה בעיר, הוא תרם מכספו לטובת יהודי העיר ועסק בצרכי הציבור ובגמילות חסדים, כשגולת הכותרת של מטרת ביקורו הוגדרה כמוצלחת ביותר, כאשר הוא פעל להשגת כתב הגנה ושוויון זכויות ליהודים שבמרוקו ["שנות חיים"].
ביקורו של השר מונטיפיורי, עודד בהמשך ארגונים פילנטרופיים אחרים לנקוט ביוזמות שונות, שמטרתן הייתה להבריא את המאלאח ולארגן פעולות הצלה שונות, בתקופות של שנות רעב ומגפות שבאו לעיתים בעקבות הרעב.

נח נפשיה

הגאון הצדיק המקובל רבי הדאן זיע"א, נסתלק למתיבתא דרקיעא ביום ששה עשר לחודש אב תרמ"א. קברו נכרה בבית העלמין החדש במוגאדור ועל מצבתו הקדושה נחרט:
"מצבת קבורת החכם השלם והכולל, מזכה הרבים זריז במצוות, זרע קודש, כמוהר"ר ר' יהודא פינטו זיע"א. נח נפשיה י"ו לחודש אב רחמן שנת תרמ"א".
חשוב לציין כי מרוב ענוותנותו בחייו, וגם לאחר מותו לא כתבו עליו שום תארים על מצבתו. ודי במה שכתבו עליו: "מזכה הרבים זריז במצוות", כי מתוארים אלו ניתן לשער את אהבתו העצומה לתורה ולמצוות. זה הוא העיקר, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה.
אשריו ואשרי חלקו שביום פטירת אביו הצדיק הקדוש רבי חיים פינטו הגדול זיע"א ביום כ"ו אלול בערב, והוא יושן על הארץ, מיד נגלה לו אור גדול. וכאשר פתח את עיניו הקדושות, ראה את כ"ק אביו הצדיק שנפטר לישיבה של מעלה עומד ומסתכל עליו. אשריו ואשרי חלקו.
הצדיק הקדוש רבי יהודה פינטו זיע"א (רבי הדאן) היה מיוחד במינו. שכן היה ידוע כבעל צדקה גדול, כמו שהעידו עליו גדולי דורו, שהיה ידוע כמזכה את הרבים והיה זריז בקיום המצוות. ואם כן בוודאי שהוא השיג את מה שהשיג (בראיית אביו הקדוש לאחר הסתלקותו) רק דרך עבודת השי"ת שהיתה אצלו להפליא. שהרי היה ידוע כזריז בקיום המצוות. ונתקיים בו מאמר התנא: "הוי עז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים", יהי זכרו ברוך, זיע"א אמן ואמן.